Gokulashtami Celebrations

11:00am - Bhagavath Prarthana (ANUGNA)
11:15am - Sankalpam
11:30am - Sri Varai Vasanthotsavam & Vishesha Archana
12:00pm - Uri Seva (Utti Seva)
12:30pm - Mangala Harathi,  Theertham & Prasadam