Aadi Pooram Celebrations
Jul
15
11:00 AM11:00

Aadi Pooram Celebrations

Sri Visalakshi Abhishekam and Offering of Bangles to Sri Visalakshi
11:00am - Sankalpam
11:15am - Special Abhishekam to Sri. Visalakshi
11:45am - Sri Lalitha Sahasranama Puja by Shuvasinis (ladies)
12:30pm – Kanya Puja
01:15pm - Sri. Visalakshi Archana
01:30pm - Maha Arathi

View Event →

Lord Siva Sahasra Kalasabhishekam and Lord Srinivasa Ashta Dhravya Abhishekam
Feb
17
8:00 AM08:00

Lord Siva Sahasra Kalasabhishekam and Lord Srinivasa Ashta Dhravya Abhishekam

8:00AM - Sankalpam and Ganapati Puja
8:30AM - Sri Purusha, Narayana and Sri Sukta Parayana Sahita Srinivasa Ashta Dhravya Abhishekam
9:45AM - Mahanyasam Parayanam
11:00AM - Ekadasa Rudra Sahasra Kalasabhishekam to Lord Siva     
1:00PM - Special Lord Srinivasa Archana
1:30PM - Rudra Trisathi Archana
2:00PM - Maha Harathi and Prasad
               

View Event →
Maha Shiva Rathiri Celebrations
Feb
13
to Feb 14

Maha Shiva Rathiri Celebrations

07:00pm - Mahanyasam Parayanam
08:30pm - Ekadasa Rudra Abhishekam to Lord Shiva & Prathama Kala Shivaratri Puja – Abhishekam with 108 Conches
10:00pm - Rudra Trisathi Archana
10:30pm - Maha Arathi and Prasad
11:00pm - Dwiteeya Kala Shivaratri Puja - Lagunyasa Rudra Shiva Abhishekam
11:45pm - Thriteeya Kala Shivaratri Puja - Lagunyasa Rudra Shiva Abhishekam

 

View Event →
Thai Poosam Celebrations – Subramanya Swamy Kavadi Thiruvizha
Feb
3
10:30 AM10:30

Thai Poosam Celebrations – Subramanya Swamy Kavadi Thiruvizha

09:30AM - Special Kavadi preparations
10:30AM - Special Kavadi Walk (Patha Yathra) by Devotees for Lord Subramanya
10:30AM - Milk Pot (Pal Kudam) Preparations
11:30AM - Special Kavadi & Milk Pot(Pal Kudam) Procession by Devotees for Lord Subramanya
12:00PM - Abhishekam to Sri Valli Devasena Sametha Subramanya Swami
01:00PM - Valli Devasena Sametha Subramanya Swami Archana
01:30PM - Maha Arathi and Prasad

 

Reserve your Kavadi & Pal Kudam here

View Event →
Ayyappa Irumudi Walk
Jan
13
12:30 PM12:30

Ayyappa Irumudi Walk

12:30pm - Ayyappa Irumudi Walk
2:00pm – Special Shani Pradosh Shiva Abhishekam
3:00pm – Special Ayyappa Bhajans by Kerala Hindu Association
5:00pm - Special Abhishekam to Lord Ayyappa
6:00pm -  Padi Pattu and Ayyappa Archana
6:30pm -  Maha Arathi and Prasad

View Event →
New Year Celebrations
Jan
1
10:30 AM10:30

New Year Celebrations

10:00AM – Maha Sankalpam, Lakshmi Ganapati Homam
10:30AM – Special Arudra Dharshan Natarajar Abhishekam  
11.00AM – Sahasra (1000) Kalasha Abhishekam to Lord Maha Ganapati
1:15PM – Special Pancha Murthy Prahara Utsav
1:30PM – Special Archana to Lord Maha Ganapati Maha Arathi & Prasad

Wish you a Very Happy New Year !

 

View Event →