Back to All Events

Lord Siva Sahasra Kalasabhishekam and Lord Srinivasa Ashta Dhravya Abhishekam

8:00AM - Sankalpam and Ganapati Puja
8:30AM - Sri Purusha, Narayana and Sri Sukta Parayana Sahita Srinivasa Ashta Dhravya Abhishekam
9:45AM - Mahanyasam Parayanam
11:00AM - Ekadasa Rudra Sahasra Kalasabhishekam to Lord Siva      
1:00PM - Special Lord Srinivasa Archana
1:30PM - Rudra Trisathi Archana
2:00PM - Maha Harathi and Prasad

Earlier Event: January 28
Pradhosam
Later Event: March 4
Sankatahara Chaturthi