Back to All Events

Ganesh Chaturthi Brahmotsavam (Weekday)


6:00 PM - Maha Sankalpam
6:30 PM - Ganapati Homam
7:15 PM - Sri Maha Ganapati Abhishekam & Archana
8:15 PM - Maha Arathi and Prasad