Sankatahara chaturthi

4:00PM - Maha Ganapati Abhishekam