Sankatahara Chaturthi

6:30PM - Maha Ganapati Abhishekam