Panguni Uthiram Celebrations

11:00am - Sri Valli Devasean Sametha Lord Subramanya Kalyana Utsavam
12.00pm - Skandha Shasti Kavacha Parayanam
1:15pm- Sri Valli Devasean Sametha Lord Subramanya Archana
1:30pm- Maha Arathi and Prasad