Sankatahara Chaturthi

4:00PM - Maha Ganapati Abhishekam