Ganesh Chaturthi Brahmotsavam (Weekday)


06:00 PM - Maha Sankalpam
06:30 PM - Lakshmi Ganapati Homam
07:15 PM - Sri Maha Ganapati Abhishekam & Archana
08:15 PM - Maha Arathi and Prasad